Трудов посредник

„ИНФОЦЕНТЪР“ ЕООД е регистриран посредник към Агенция по заетостта (Удостоверение No 1849). Извършваме посреднически услуги по наемане на работа и работим съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Габрово.

Предлагаме посреднически услуги както за търсещите работа лица, така и за работодателите:

    Информираме и/или консултираме търсещите работа лица и работодателите относно:
  • активни мерки, програми и проекти;
  • предстоящи обучения;
  • допълнителна полезна информация.

Работим, за да ви бъдем полезни. Заповядайте!

Схема "Обучения и заетост" за безработни над 29 години
Повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“

Процедура "Обучения и заетост за младите хора"

Схема "Младежка заетост"


Онлайн база данни за свободни работни места! - очаквайте скоро